ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ПО КУПІВЛІ ТОВАРІВ У ЗАРУБІЖНИХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ.

Інтернет магазин «Кедики», надалі за текстом «Посередник або Інтернет Магазин», опубліковує даний Договір про надання посередницьких послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

1.1. Посередник надає Клієнту послуги з цілодобового доступу до товарів та послуг викладених на зарубіжних інтернет ресурсах. Коло товарів і послуг визначається Посередником самостійно. Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках даного Договору, їх характеристика, порядок надання й вартість визначені на діючих сторінках інтернет магазину і Правилах здійснення покупки через інтернет магазин викладені в розділі «Доставка», які є невід'ємними частинами даного Договору. Ознайомитись з переліком Послуг і Правилами користування інтернет магазином, одержати додаткову інформацію можна на сайті http://kediki.com.ua/, а також у уповноважених представників Посередника за номерами телефонів на сайті Клієнт користується послугами Посередника й оплачує їх відповідно до умов викладених в Розділі 4 цього Договору.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1. Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Посередника, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації на сайті або процедури оформлення замовлення в усному або електронному вигляді. З моменту здійснення процедури реєстрації на сайті/процедури оформлення замовлення в усному або електронному вигляді фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації на сайті/оформлення замовлення в усному або електронному вигляді.

2.2. Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Посередника, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Посередника.

2.3. З моменту оплати Послуг Посередника фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

2.4. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору «Клієнт».

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 3.1. Посередник зобов'язується:

3.1.1. Якісно надавати Клієнту оплачені попередньо або не передплачені ним Послуги відповідно до умов даного Договору.

3.1.2. Посередник надає 14 (чотирнадцяти) денний гарантійний строк на товари з моменту оплати товару/послуги. 3.1.3. Гарантійний строк не розповсюджується на акційний і уцінений товар, також на товари які не знаходяться на складі посередника і які можуть бути замовленні додатково зі сторінок сайту. 3.1.4. Уцінений та акційний товар не підлягает поверненню та обміну, згідно Законодавства України.

3.1.5. Прийняти всі претензії по товару і послугам протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту оплати товару/послуги, без будь яких виключень. Після закінчення визначеного терміну будь які претензії по якості і комплектації товару не розглядаються.

3.1.6. Здійснити обмін товару у 14 (чотирнадцяти) денний строк з моменту оплати товару. Обмін можливій 1 (один) раз, після обміну товару виключається можливість повернення грошей за товар. Після закінчення строку обмін товару та/або повернення грошей не можливе.

3.1.7. При обміні товару всі транспортні витрати покладаються на Клієнта.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. Надати достовірні відомості (реквізити) при здійсненні реєстрації на сайті/процедури оформлення замовлення в усному або електронному вигляді, а також вчасно інформувати про їх зміну. 3.2.2. Надати згоду Посереднику на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Приймаючи умови договору клієнт безумовно надає згоду на використання персональних даних.

3.2.3. Користуватися, наданими Посередником Послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору та Правилами користування послугами.

3.2.4. Вчасно знайомитися з інформацією, що опубліковується для Клієнтів, на будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті Посередника, у засобах масової інформації, у Центрі обслуговування клієнтів. Клієнт не має право пред’являти Посереднику претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що опубліковується для нього.

3.2.5. Сплачувати витребувані Клієнтом Послуги відповідно до умов викладених в Розділі 4 даного Договору.

3.2.6. Не виконувати своїми силами й не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту товарів у 14 денний строк з моменту одержання товару.

3.3. Посередник має право:

3.3.1. Змінити склад, порядок і умови надання Послуг з обов'язковим повідомленням Клієнта шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору (сайті Посередника, у засобах масової інформації та ін.), не менш ніж за 7 (Сім) днів до впровадження таких змін. У випадку виникнення обставин, що не залежать від Посередника (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Клієнта. В цьому випадку Посередник поновлює надання Послуг протягом 1 (одного) робочого дня з моменту усунення вищевказаних обставин.

3.3.2. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.

3.3.3. Змінювати ціни на товари і послуги. Посередник зобов'язаний інформувати Клієнта про такі зміни не менше як за 24 години до впровадження таких змін шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору, або іншим доступним для Посередника способом.

3.3.4. Посередник має право вносити персональні данні клієнтів до загальної бази даних недобросовісних клієнтів, з подальшою відмовою у наданні будь яких послуг.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.

3.4.2. На повторне відновлення надання Послуг після проведення передплати і внесення авансового платежу за Послуги.

3.4.3. На повернення Посередником невикористаної частини сплачених коштів у разі відмови від попередньо оплачених послуг в односторонньому порядку згідно п. п. 5.2, 5.3 цього Договору.

3.4.4. На обмін товару або повернення коштів за товар у випадках та у строки передбачені цим договором.

3.4.5. На розгляд претензії по якості та комплектації товару, за умови належного оформлення (додаток 1) заяви у 14 (чотирнадцяти) денний строк.

3.4.6. Призупинити дію даного Договору, з обов'язковим письмовим повідомленням Посередника в електронній формі протягом однієї доби, що спричиняє припинення надання Послуги до моменту повторної реєстрації Клієнтом або оформлення нового замовлення в усному/електронному вигляді.

3.4.7. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних, на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній бази персональних даних, пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази. Якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних. 4. РОЗРАХУНКИ ЗА ТОВАРИ/ПОСЛУГИ.

4.1. Повний перелік Товарів/Послуг, надання яких можливо за даним Договором, і їхня вартість визначені в діючих Прейскурантах Посередника, які є невід'ємною частиною цього Договору.

4.2. Оплата Послуг Посередника здійснюється Клієнтом такими способами:

4.2.1. При отриманні товарів поштою, оплата здійснюється у відділенні пошти, шляхом поштового переказу на ім’я відправника. У разі відмови від сплати за послуги поштової служби інформація про клієнта передається до загальної бази даних недобросовісних клієнтів.

4.2.2. При отриманні товарів кур’єрською службою (Київ, Київська обл.), оплата здійснюється готівкою після отримання товару. У разі відмови від сплати за послуги кур’єрської служби інформація про клієнта передається до загальної бази даних недобросовісних клієнтів.

4.2.3. Банківський переказ на розрахунковий рахунок, при бажанні клієнта здійснити авансовий платіж або передоплату.

4.3 При поверненні коштів за товар/послугу, по будь якій причині, Посередник утримує суму 100 (сто) грн. від суми замовлення. Кошти утримуються за оформлення замовлення, транспорті та інші витрати Посередника. Кошти пов’язані з транспортними витратами Клієнта не підлягають поверненню та не враховуються в сумі замовлення.

4.4. Дата фактичного надходження коштів від Клієнта є моментом оплати Товару/Послуг. 4.5. Посередник може відмовити Клієнту в наданні Послуги у випадку, наявності заборгованості перед Посередником.

5. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною угодою Сторін.

5.2. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Посередника за 15 (П'ятнадцять) днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Клієнта перед Посередником.

5.2.1. У випадку наявності заборгованості перед Представником, Представник залишає за собою право не розривати договір в односторонньому порядку та не виключати Клієнта зі списку недобросовісних клієнтів.

5.3. Посередник вправі розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Клієнта за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації у джерелах, вказаних у п. 3.2.4 цього Договору або шляхом надіслання індивідуального електронного повідомлення Клієнту.

5.4. Посередник може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Клієнта не менш чим за 7 (Сім) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.4 дані Договори, або іншим доступним для Посередника способом. Використання й оплата товарів/послуг, після опублікованого строку набрання змінами чинності, є незаперечним фактом безумовного прийняття Клієнтом всіх внесених Посередником змін (акцепт змін). Датою прийняття всіх внесених Посередником змін у даний Договір є дата оплати послуг, що була зроблена Клієнтом після опублікування Посередником зроблених змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору.

5.5. Клієнт може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Посередником відповідно до п.5.3. зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Посередника про це за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Посередник не несе відповідальності перед Клієнтом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Посередника і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Посередника по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування Посередника або неможливості якісного надання своїх Послуг.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Умови даного Договору дійсні для всіх Клієнтів. Зміна умов Договору відносно окремого Клієнта не допускаються.

7.2. Клієнт надає згоду Посереднику на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Практика поводження Сторін даного Договору, або практика надання подібних послуг не можуть бути підставою для внесення змін в положення цього Договору.

7.3. Невиконання Посередником будь-якого пункту даного Договору не означає відмова від виконання цього пункту.

7.4. Клієнт особисто використовує надані йому пільги по користуванню послугами (знижка). Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використанням наданих Клієнту пільг допускається винятково на підставі окремих письмових угод з Клієнтом, що є невід’ємними частинами цього Договору.

7.5. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний із ініціативи кожної зі Сторін відповідно до Розділу 5 даного Договору.

7.6. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.